Gimnastyka Artystyczna Arena Kraków

Turniej gimnastyki artystycznej o Srebrngo Sokoła w Kraków Arena